Garanție

Magazin TimeZone-RO

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE „TI MEZONE-BG” PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE DE NEGOCANT
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Acest document conține Termeni și Condiții Generale conform cărora COMERCANTUL furnizează servicii utilizatorilor/clienților săi prin intermediul magazinului de internet http://www.timezone-bg.bg. Aceste condiții leagă toți utilizatorii magazinului online. Prin apăsarea butonului „Confirmați comanda din coșul de cumpărături”, utilizatorul/clientul este de acord în totalitate, acceptă și se obligă să respecte aceste condiții generale, care au statut de contract de vânzare între dumneavoastră și magazinul online - http:// www .timezone-ro.ro
2. Identificarea utilizatorului/clientului în scopul reproducerii declarației sale de acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale precum și a comenzii plasate se realizează prin intermediul datelor stocate în baza de date a magazinului online, serverul la adresa http://www.timezone-ro.ro , stocarea adresei IP a utilizatorului/clientului, precum și a oricăror alte informații.

3. Produsele găsite pe site la http://www. timezone-ro.ro nu constituie o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic, ci sunt mai degrabă un catalog online demonstrativ care descrie linia de produse a comerciantului.
4. După ce au făcut clic pe butonul „Confirmați comanda din coșul de cumpărături”, utilizatorii sunt de acord să achiziționeze bunurile aflate în „COSUL DE PRODUSE”. Această acțiune este obligatorie din punct de vedere juridic. Clientul primește confirmarea comenzii și la primirea acestei confirmări, contractul se consideră încheiat.
5. COMERCIANTUL își rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate în cazul în care mărfurile nu sunt disponibile. In cazul in care nu exista stoc al produsului solicitat, in cursul saptamanii lucratoare, COMERCIANTUL anunta utilizatorul/clientul de epuizarea acestuia prin trimiterea unui mesaj la adresa de email specificata de client sau la numarul de telefon specificat. În cazul în care se efectuează un transfer în contul comerciantului, clientul va putea alege între o rambursare, anularea comenzii sau o comandă de înlocuire.

II. LIVRARE
7. NEGOCANTUL suporta intregul risc de deteriorare/pierdere a marfii in timpul livrarii. Imediat dupa predarea marfii catre curier, COMERCIANTUL este eliberat de risc, care este transferat utilizatorului/clientului. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru întârziere în cazul în care întârzierea se datorează curierului sau altui furnizor.
8. Imediat dupa livrare, marfa trebuie inspectata cu atentie de catre utilizator/client sau o persoana autorizata de acesta. Orice daune, șocuri și alte daune trebuie raportate imediat COMERCIANȚULUI. În cazul în care la depunerea cererii sunt specificate o adresă, o persoană de contact și/sau un număr de telefon incorecte sau incorecte, COMERCIANTUL nu este obligat de nicio obligație de a onora comanda.
8(1). La predarea bunurilor, utilizatorul/clientul sau un terț semnează documentele de însoțire. Orice persoană care nu este titularul cererii, dar acceptă marfa pentru livrare și se află la adresa indicată de client, este considerată terță parte.
In cazul refuzului de a primi marfa, cu exceptia cazurilor descrise mai jos, refuzul este considerat nefondat iar clientul trebuie sa achite costurile de livrare si returnare a marfii. In cazul in care clientul nu este gasit in termenul limita de livrare la adresa specificata sau accesul si conditiile de livrare a bunurilor nu sunt prevazute in acest termen, COMERCIANTUL este eliberat de obligatia sa de a livra marfa solicitata la cumparare.
8(2). Atunci când bunurile livrate nu corespund în mod evident cu bunurile solicitate spre cumpărare de către client și acest lucru se poate stabili printr-o simplă inspecție, clientul poate solicita înlocuirea bunurilor livrate cu bunuri corespunzătoare cererii de cumpărare formulate de acesta în termen de 72 de ore. a primirii ei

III. PERIOADA DE GARANȚIE
COMERCANTUL ofera un document de garantie cu termenul si conditiile specificate de garantie pentru fiecare produs, impreuna cu conosamentul sau chitanta primita de curier la livrare.

IV. PREȚURI
9. Preturile indicate pe site includ ambalarea si transportul la adresa specificata de client pentru corespondenta. Transportul pe teritoriul Republicii Bulgaria este gratuit. În cazul în care mărfurile sunt expediate în afara teritoriului Republicii Bulgaria, utilizatorul/clientul ar trebui să plătească toate taxele etc. taxe legate de export.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI
10. Utilizatorul/clientul are posibilitatea de a vizualiza si, dupa inregistrare, de a comanda bunurile promovate pe magazinul online http://www.timezone-ro.ro.
11. Utilizatorul/clientul are dreptul de a fi informat cu privire la stadiul comenzii sale.
12. Utilizatorul/clientul poartă întreaga responsabilitate pentru protecția numelui de utilizator și a parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de o terță parte folosind numele de utilizator și parola. Utilizatorul este obligat să înștiințeze de îndată MERCHANTUL orice caz de acces neautorizat folosind numele său de utilizator și parola, precum și ori de câte ori există riscul unei astfel de utilizări.
13. Utilizatorul este obligat să plătească prețul comenzii sale conform metodei anunțate pe pagina http://www.timezone-ro.ro.
14. Fiecare utilizator, indiferent dacă este client al COMERCIANȚULUI, se obligă atunci când utilizează serviciile:
• să nu încalce și să nu respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și drepturile omului, în conformitate cu Constituția și legile Republicii Bulgaria și actele internaționale recunoscute;
• să nu prejudicieze bunul nume al altuia şi să nu ceară schimbarea violentă a ordinii constituite constituţional, să comită o infracţiune, la violenţă asupra persoanei sau să incite la duşmănia rasială, naţională, etnică sau religioasă;
• să nu încalce proprietatea sau neproprietatea altora, drepturile și interesele absolute sau relative, precum drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală etc.;
• să sesizeze de îndată COMERCANTUL orice caz de încălcare comisă sau descoperită la utilizarea serviciilor furnizate;
• să nu încarce, să trimită, să transmită, să distribuie sau să utilizeze în niciun fel și să nu pună la dispoziția terților software, programe de calculator, fișiere, aplicații sau alte materiale care conțin viruși informatici, sisteme de control de la distanță neautorizate, coduri de calculator sau materiale concepute pentru a întrerupe, să perturbe, să perturbe sau să limiteze funcționarea normală a hardware-ului sau software-ului computerului sau a instalațiilor de telecomunicații sau care vizează pătrunderea sau accesul neautorizat la resurse sau software străine;
• să nu comită acte rău intenționate;
• să despăgubească COMERCIANTUL și toți terții pentru toate daunele suferite și profiturile pierdute, inclusiv orice costuri și onorariile avocaților plătite, suportate ca urmare a pretențiilor formulate de către și/sau despăgubiri plătite terților în legătură cu paginile de Internet, materialele sau informațiile pe care Utilizatorul le-a folosit, plasat pe server, trimis, distribuit, dezvăluit terților sau puse la dispoziție prin /numele site-ului/ cu încălcarea legii, a acestor Termeni și Condiții Generale și a bunelor maniere;
14(1). Clientul se obligă să precizeze un număr de telefon, o adresă de livrare și o adresă de e-mail exacte și valide, să plătească prețul bunurilor și să ofere acces și posibilitatea de a primi bunurile. În cazul în care nu se precizează în mod explicit că livrarea este gratuită, aceasta se consideră plătită.
14(2) Clientul are dreptul, după achitarea mărfii livrate prin curier, să trimită la adresa de e-mail a COMERCANTULUI datele pentru emiterea unei facturi comerciale.
VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMERȚANTULUI
15. COMERCIANTUL nu are obligația și posibilitatea obiectivă de a controla modul în care utilizatorii utilizează serviciile furnizate.
16. COMERCIANTUL are dreptul, dar nu și obligația, de a salva materiale și informații aflate pe serverul http://www.timezone-bg.bg
17. NEGOCANTUL are dreptul in orice moment, fara a anunta utilizatorul/clientul, atunci cand acesta din urma utilizeaza serviciile cu incalcarea acestor conditii, precum si la latitudinea COMERCIANTULUI de a inceta, opri sau modifica serviciile prestate in legatura. cu utilizarea site-ului. NEGOCANTUL nu va fi raspunzator fata de utilizatori si terti pentru prejudiciile suferite si pierderile de profit rezultate din incetarea, suspendarea, modificarea sau limitarea serviciilor, stergerea, modificarea, pierderea, lipsa de incredere, inexactitatea sau incompletitudinea mesajelor, materialelor sau informatiilor transmise, utilizate. , înregistrate sau puse la dispoziție prin /numele site-ului/.
17(1). NEGOCANTUL, dupa primirea unei cereri din partea utilizatorului/clientului de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunurilor solicitate de acesta, se obliga sa le livreze la timp prin curier, sa verifice starea tehnica a fiecarui articol inainte de a fi expediat (in cazul in care aceasta este posibil, fără a încălca integritatea pachetului).
18. MERCHANT nu va fi răspunzător pentru daunele produse software-ului, hardware-ului sau echipamentelor de telecomunicații, sau pentru pierderile de date rezultate din materiale sau resurse căutate, încărcate sau utilizate în orice mod prin serviciile furnizate. Sfaturile, consultațiile sau asistența oferite de specialiștii și angajații COMERȚANTULUI în legătură cu utilizarea serviciilor de către utilizatori nu dau naștere la nicio responsabilitate sau obligație pentru NEGOCANT. Compania nu este responsabilă dacă informațiile furnizate de producător despre produs sunt incorecte.
19 COMERCIANTUL are dreptul de a colecta și utiliza informații referitoare la utilizatorii/clienții săi, indiferent dacă aceștia sunt înregistrați.
20. Informațiile din articolul anterior pot fi folosite de către COMERCANT, cu excepția cazului de dezacord expres al utilizatorului, trimise la următoarea adresă de e-mail - [email protected]ȚANTUL colectează și utilizează informațiile pentru a îmbunătățirea serviciilor oferite. Toate scopurile pentru care COMERCANTUL va folosi informațiile vor fi în conformitate cu legislația bulgară, cu actele internaționale aplicabile și cu bunele moravuri.
21. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract în cazul unor circumstanțe pe care COMERCANTUL nu le-a prevăzut și nu era obligat să le prevadă – inclusiv cazuri de evenimente aleatorii, probleme în rețeaua globală de internet și în furnizarea a serviciilor aflate în afara controlului COMERCIANTULUI
22. COMERCIANTUL are dreptul de a instala cookie-uri pe computerele utilizatorilor. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt salvate de pagina de Internet pe hard diskul Utilizatorului și permit recuperarea informațiilor despre Utilizator, identificându-l și permițând urmărirea acțiunilor acestuia, a paginilor de Internet pe care le vizitează, a hyperlink-urilor pe care le folosește, a informațiilor pe care le folosește. utilizări și înregistrări și altele.

VII. DATE PERSONALE
23. COMERCANTUL garanteaza Utilizatorilor/clientilor sai confidentialitatea informatiilor si a datelor personale furnizate. Acestea din urmă nu vor fi utilizate, furnizate sau aduse la cunoștința terților în afara cazurilor și în condițiile specificate în acești Termeni și Condiții Generale. COMERCANTUL protejeaza datele personale ale utilizatorului/clientului, care i-au devenit cunoscute la completarea formularului electronic de realizare a unei cereri de cumparare, iar la aceasta obligatie se renunta in cazul in care clientul a furnizat date incorecte. In conformitate cu legislatia in vigoare si clauzele acestor Termeni si Conditii Generale, COMERCIANTUL poate folosi datele personale ale Clientului exclusiv si exclusiv in scopurile prevazute in contract. Orice alte scopuri pentru care sunt utilizate datele vor fi în conformitate cu legislația bulgară, actele internaționale aplicabile, regulile de moralitate și bunele maniere.
23(1). COMERCIANTUL se obligă să nu dezvăluie nicio dată cu caracter personal despre Client către terți – autorități de stat, societăți comerciale, persoane fizice și altele, cu excepția cazurilor în care a primit acordul expres scris al clientului, informațiile sunt solicitate de autoritățile sau oficialii statului. care, conform legislației în vigoare, sunt împuterniciți să solicite și să colecteze astfel de informații. COMERCANTUL este obligat sa furnizeze informatiile in conditiile legii.

VIII. SCHIMBĂRI
24. Termenii și Condițiile Generale pot fi modificate în orice moment de către COMERCANT, care are dreptul de a modifica caracteristicile serviciilor furnizate și acești Termeni și Condiții Generale și pe baza modificărilor din legislație. COMERCIANTUL se obligă să notifice utilizatorul cu privire la modificările din Termenii și condițiile generale publicând o notificare cu privire la modificări într-un loc vizibil pe site-ul său și acordând suficient timp pentru a se familiariza cu acestea. În perioada dată, dacă Utilizatorul nu declară că respinge modificările, atunci el este considerat obligat de acestea. În cazul în care Utilizatorul declară în termenul dat că nu este de acord cu modificările, COMERCIANTUL are dreptul de a suspenda sau de a înceta imediat furnizarea de servicii către Utilizator.

IX. TERMINOLOGIE
25. „Utilizator/client” înseamnă orice persoană care a încărcat site-ul web http://www.timezone-ro.ro pe computerul său.
26. „Comanda” înseamnă bunurile selectate și toate celelalte atribute legate de modalitatea de livrare și plată a mărfurilor de către client/consumator.
27. Magazinul online http://www.timezone-ro.ro este deținut de COMERCANT.
28. Toate litigiile dintre părți vor fi soluționate într-un spirit de înțelegere și bunăvoință. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate litigiile nerezolvate, inclusiv litigiile care decurg din sau legate de interpretarea, invaliditatea, executarea sau rezilierea acestuia, precum și litigiile pentru a completa lacunele din contract sau pentru a-l adapta la noile circumstanțe, vor fi rezolvate. de instanta competenta de inregistrare a COMERCIANTULUI, in conformitate cu legislatia bulgara.

X. RESTAURĂRI
29. În cazul refuzului unei comenzi plasate în termenul prevăzut de lege,
Rambursările se fac prin comandarea unei operații inverse pe card în termen de ...2.. zile
după returnarea mărfii.
30, Rambursările se fac prin transfer bancar în termen de ...2.. zile
după returnarea mărfii.