Termeni si conditii

7. COMERCIANTUL suportă întregul risc de deteriorare / pierdere a bunurilor la livrare. Imediat după livrarea mărfurilor la curier, agentul economic este scutit de risc, acesta este transferată către utilizator / client. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru întârzierea în cazul în care întârzierea se datorează curier sau a unui alt furnizor.

8. Imediat după livrare, mărfurile ar trebui să fie examinate cu atenție de către utilizator / clientul sau o alta persoana împuternicită de acesta. Deteriorare și alte defecte ar trebui să fie raportate imediat la comerciant. Atunci când adresa, persoana și / sau telefon sunt false sau greșite COMERCIANTUL nu este legat de nici o obligație de a executa contractul.

8 (1). La livrarea mărfurilor utilizator / client sau a treia persoana semnează documentele însoțitoare. Un terț este orice persoană care nu este titularul comenzi, dar se afla la adresa clientului și acceptă livrarea de bunuri.

În caz de refuz de a primi bunuri, în afară de cazurile descrise mai jos, refuzul este considerat a fi nefondat, iar clientul achita costurilor de livrare și returnare a mărfurilor. În cazul în care clientul nu este găsit în timp util pentru expediere la adresa sau nu există nici un acces și condițiile de livrare a mărfurilor în această perioadă, comerciantul este exonerat de obligația de a livra produsele achiziționate.

8 (2). Atunci când bunurile sunt livrate și nu corespund la marfă declarată pentru clienți și acest lucru poate fi detectat prin o revizuire obișnuită, clientul ar putea dori marfă să fie înlocuită cu corespunzătoare.


III. TERMENI DE GARANȚIE

Comerciantul oferă un certificat de garanție cu termenii și condițiile de garanție pentru fiecare produs, împreună cu aviz de însoțire a mărfii sau documentul de primire, care se obține prin curier la livrare.


IV. PRETURI

9. Preturile afișate pe site includ ambalarea și transportul la adresa de corespondenta specificata de clientului. Transport pe teritoriul României este in valorea de 15 ron cu TVA. În cazul în care bunurile sunt trimise în afara teritoriului României, utilizatorul / clientul trebuie să plătească toate taxe vamale și alte cheltuieli legate de exporturi.


V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATOR / CLIENT

10. Utilizatorul / clientul are posibilitatea de a viziona și după înregistrarea de a comanda produse din magazinul on-line www.timezone-ro.com.

11. Utilizatorul / clientul are dreptul sa se înfometează de statusul comenzii.

12. Utilizatorul / clientul poartă întreaga responsabilitate pentru a proteja numele de utilizator și parola și pentru toate activități efectuate de el sau de o terță persoană, folosind numele de utilizator și parola. Utilizatorul este obligat să notifice imediat comerciantului în cazul accesului neautorizat folosind numele de utilizator și parola, și de fiecare data cant există riscul unei astfel de utilizări.

13. Utilizatorul este obligat să plătească prețul comenzii conform modul de plata stabilit pe paginii www.timezone-ro.com

14. Orice persoană fie sau nu un client al comerciantului este obligata atunci când utilizează serviciile:

  • să nu încalce și să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și ale drepturilor omului, conform Constituției și legilor României și a actelor internaționale recunoscute;
  • să nu afecteze reputația altora și nu necesită o schimbare forțată a ordinii constituționale, pentru a comite o crimă de violență sau incitare la ură rasială, națională, etnică sau religioasă;
  • să nu încalce bunurilor altuia sau a drepturilor și intereselor imateriale, absolute sau relative, cum ar fi proprietatea, proprietatea intelectuală, etc.;
  • să respecte legislația romana, legile străine aplicabile, normele de moralitate și decență atunci când se utilizează serviciile oferite de "servicii" H.G.B. GRAND-COMERCIAL SRL "SRL";
  • să notifice imediat comerciantului cu privire la orice caz de încălcare efectuată sau descoperita folosind serviciile furnizate;
  • sa nu încarce, trimite, transmite, distribuite sau utilizeze în nici un fel și să nu dezvăluie software-ul, programe de calculator, fișiere, aplicații sau alți viruși de calculator care conțin materiale, sisteme de control de la distanță, coduri de computer neautorizate sau materiale destinate să întrerupă, să împiedice, să denatureze sau să restricționeze funcționarea normală a software sau hardware sau echipament de telecomunicații sau având ca scop penetrarea sau accesul la resurse externe sau software neautorizat;
  • să nu efectueze acțiuni rău intenționate;
  • să despăgubească comerciantul și toate părțile terțe pentru daune și profituri pierdute, inclusiv toate costurile plătite taxele legale suportate ca urmare a cererilor de către și / sau compensații plătite unor terțe părți în legătură cu site-uri web, materiale sau informații care utilizatorul a folosit, plasat pe server, a trimis,a pus la dispoziția unor terțe părți sau puse la dispoziție de către / numele site-ului / în încălcarea legii, acești termenii și condițiile și bunele moravuri;

14 (1). Clientul se obliga sa indice un număr de telefon corect și valabil, adresa de livrare și adresa de e-mail, să plătească prețul de produs si a oferi acces și posibilitatea de a primi bunurile. În cazul în care e afirmat în mod explicit că livrarea este in valorea de 15 ron cu TVA, acesta este considerata cu titlu oneros.


VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMERCIANTULUI

15. COMERCIANTUL nu are nici o obligație și posibilitatea obiectiva de a controla modul în care consumatorii utilizează serviciile furnizate.

16. Agentul economic are dreptul, dar nu și obligația de a păstra materialele și informațiile aflate pe serverul www.timezone-ro.com

17. Comerciantul poate, în orice moment, fără a notifica utilizatorul / clientul atunci când acesta utilizează serviciile în încălcarea acestor condiții și la apreciere comerciantului să rezilieze, să suspende sau să schimbe serviciile furnizate în legătură cu utilizarea site-ului. Comerciantul nu este responsabil fata de utilizatorilor și terțe părți pentru daune și pierderi de profit suferite ca urmare a încetării, suspendarea, modificarea sau limitarea serviciilor, ștergere, pierdere, inexactități mesajelor, materialelor sau a informațiilor transmise utilizate , înregistrate sau puse la dispoziție.

17 (1). Comerciantul după ce primește o solicitare din partea utilizatorului / clientului pentru a dobândi dreptul de proprietate al bunurilor comandate este obligat să-l livreze la timp prin curier, a verifica fiecare element înainte de a fi trimis (în cazul în care acest lucru este posibil fără integritatea ambalajului).

18. Comerciant nu este responsabil pentru daunele cauzate de software, hardware sau echipamentele de telecomunicații sau pierderea datelor provenite din materiale sau resurse căutate, încărcate sau folosite în nici un fel de serviciile oferite. Sfaturi, consultații sau asistență oferite de către experți și angajați ai comerciantului în ceea ce privește utilizarea serviciilor de către utilizatori nu trebuie să cauzeze nici o responsabilitate sau răspundere pentru comerciant. Compania nu este responsabila pentru corectitudinea informații despre produs care a fost furnizata de producătoru.

19. Comerciantul are dreptul de a colecta și utiliza informațiile referitoare la utilizatorii săi / clienți, indiferent dacă acestea sunt înregistrate.

20. Informațiile din articolul precedent pot fi utilizate de către comerciant, cu excepția cazului în dezaprobarea expresă a utilizatorului trimis la următoarea adresă de e-mail [email protected] Comerciantul colectează și utilizează informații pentru a îmbunătăți serviciile sale.

21. Comerciantul nu este responsabil pentru încălcarea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului contract la apariția unor circumstanțe care comerciantul nu a furnizat și nu a fost necesară pentru a oferi -. Inclusiv, cazuri de evenimente aleatorii, probleme în rețeaua mondială a internetului și furnizarea de servicii în afara controlului agentului economic.

22. Comerciantul are dreptul să instaleze pe calculatoare utilizatorilor cookie-uri (cookie-uri). Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate de către site-ul de pe hard disk utilizatorului și să permită recuperarea informațiilor către consumator prin identificarea-l și să permită monitorizarea acțiunilor sale, paginile de internet vizitate hyperlink-uri care utilizează informații utilizate și înregistrate, și altele asemenea.


VII. DATE PERSONALE

23. Comerciantul garantează utilizatorilor / clientul confidențialitatea informațiilor și a datelor cu caracter personal. Acesta din urmă nu va fi utilizate si aduse la cunoștința părților terțe în afara cazurilor și condițiilor stabilite în acești termeni și condiții. Comerciantul proteaza datele personale ale utilizatorului / clientului care devin cunoscute prin completarea formularului electronic pentru a cumpăra, această obligație încetează în cazul în care clientul a furnizat date false. Sub rezerva legislației în vigoare și prevederile acestor termeni, comerciantul poate utiliza datele cu caracter personal ale clienților numai în scopurile specificate în contract. Orice alte scopuri, pentru care se folosesc datele, vor fi adaptate la legislația romana, instrumentele internaționale aplicabile, normele de moralitate și decență.

23 (1). Comerciantul se angajează să nu dezvăluie informații personale despre client către terți - organelor guvernamentale, companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazului când a primit acordul scris al clientului, informațiile sunt solicitate de către organele de stat sau de funcționari legislația în vigoare au dreptul să solicite și să colecteze astfel de informații. Comerciantul este obligat să furnizeze informațiile în temeiul legii.


IX. TERMINOLOGIE

25."Utilizator/ Client" înseamnă orice persoană care a vizitat site-ul www.timezone-ro.com pe computer.

26. "Ordinul" înseamnă produselor alese și toate celelalte atribute asociate cu metoda de livrare si plata de bunuri de către client / utilizator.

27. On-line (internet) magazin www.timezone-ro.com este deținut de comerciant.

28. Toate litigiile dintre părți vor fi soluționate într-un spirit de înțelegere și bunăvoință. În cazul în care nu se ajunge la nici un acord, toate litigiile nesoluționate, inclusiv litigiile care rezultă din sau în ceea ce privește interpretarea, de invaliditate, de performanță sau de reziliere, precum și a litigiilor cu privire la completarea lacunelor în contract sau adaptarea acestuia la noile circumstanțe vor fi soluționate prin Instanța competentă de înregistrare a comerciantului, în conformitate cu legislația romana.


X. RETURNARE

Produsele achiziționate se pot returna conform O.G. 34/2014. Înainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile calendaristice începând cu ziua în care intra în posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client. Produsele returnate trebuie sa fie însoțite de certificatul de garanție în original și sa fie în aceeași stare în care au fost recepționate de Consumator, sa NU fie purtate. Va recomandam ca la returnare sa folosititi ambalajul original, care protejează mai bine produsul la transport.

Produsul trebuie sa se încadreze în Condițiile de retur menționate mai jos.

Nu se accepta pentru returnare produsele purtate sau care prezintă modificări fizice (fisuri, zgârieturi, corodări, decolorări, deformări, ruperi, desprinderi, scurtarea brațării, gravura etc), ambalaje deteriorate etc.

wso shell